doua à dire pour le voyage

 t ajouter : Âyiboûna, tâ’iboûna, âbidoûna, li-rabbinâ hâmidoûna.Allâhou akbarou, Allâhou akbarou, Allâhou akbarou. Soubhâna- l-ladhî sakhkhara lanâ hâdhâ wa mâ kounnâ lahou mouqrinîna, wa innâ ilâ rabbinâ la-mounqali- boûna. Allâhoumma …

Plus